آرشیو برچسب: ROV

ROV

ROV چیست؟ ROV یک دستگاه زیر دریایی هدایت پذیر از راه دور میباشد که در فارسی به آن زهپاد میگویند.این دستگاه را چشم دریا نیز مینامند که به هدایتگر این فرصت را میدهد تا از طریق این دستگاه فرامین عملیات مورد نظر را از طریق تجهیزات ربات،انجام دهد.زهپاد ها در اندازه ها و ابعاد متفاوت [...]