آرشیو برچسب: GFM

GFM

GFM چیست؟ راه‌حل‌های نظارت بر خطای زمین باید در سیستم‌های غیر زمینی در مقایسه با سیستم‌های زمینی محکم یا زمین‌دار مقاومتی متفاوت باشد. در سیستم های غیر زمینی، بهترین روش نظارت فعالانه بر "قدرت" سیستم عایق نسبت به زمین است، حتی زمانی که سیستم در حال کار است.در گذشته، روش‌های غیرفعال مانند روش «سه لامپ» [...]