آرشیو برچسب: پروژه

پروژه

شرکت میکا صنعت آسیا توانسته است از شهریور 1395 تا به امروز  بیش از 100 ها پروژه موفق را پشت سر بگذارد.پروژه های زیر بخشی از پروژه های این شرکت است: 1-ROV   Over Hall کامل ROV مدلHyball (کلیه مدارات شامل مدارات قدرت و کنترل و تلمتری طراحی و ساخت مجدد) طراحی و ساخت سیستم [...]